Kits Sports Bar – Manchester City v RB Leipzig – 28 Nov 2023